Multimedia

łączenie technik audiowizualnych

Multimedia to połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Korzystając z tworzonych przez nas materiałów, staramy się połączyć odmienne techniki używając różnego rodzaju mediów pozwalających zachęcić odbiorców.

Właściwa prezentacja reklamowanej marki wymaga zastosowania wielu technik audiowizualnych i wszechstronnych umiejętności. Naszym klientom poza witrynami internetowymi proponujemy ofertę z szerokim zakresem. Tworzenie grafiki, logotypów, filmów, fotografii, przygotowanie i drukowanie materiałów promocyjnych.

Odrębną część naszej działalności stanowi tworzenie i wyświetlanie na żywo materiałów filmowych.

Zobacz w naszym portfolio :

Infokiosk

Kioski z ekranami doty­kowymi, infor­mujące zwie­dza­jących Bazylikę Mariacką w Gdańsku.

Juwenalia w Bydgoszczy

Wizualizacje na juwenaliach Pendulum djset w Bydogoszczy.

Jam The Club

Wizualizacje na imprezach DnB z udziałem: Camo & Krooked, Netsky, Chase 'n Status, Fresh, Pendulum, London Elektricity.

Illegalbreaks

Od wielu lat współpracujemy z agencją Illegalbreaks, tworząc materiały multimedialne do imprez muzycznych.