Infokiosk

Kioski z ekranami doty­kowymi, infor­mujące zwie­dza­jących Bazylikę Mariacką w Gdańsku.

Animowana prezentacja zawiera multimedialne materiały omawiające historię kościoła i prace konserwatorskie przeprowadzone w ostatnich latach.

Zestawione w infokioskach fotografie archiwalne i współczesne z interaktywnymi elementami animacji, pozwalają zwiedzającym wzbogacić wiedzę nabytą podczas wycieczki. Prezentacja zawiera również atrakcyjne panoramy, filmy i zbliżenia skarbów bazyliki. W 2010 Przy pomocy skanera laserowego przeprowadzono inwentaryzację murów kościoła. Film z bryłą bazyliki w trzech wymiarach również znajduje się w prezentacji.

, , , ,